Bộ Giáo dục lại bị mạo danh

Theo công văn, những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các Sở Giáo dục, trường học về việc Bộ tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự.

Bộ Giáo dục khẳng định, khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan; không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại.

“Bộ Giáo dục gửi trước tài liệu qua email (nếu cần) hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn, không yêu cầu các Sở, cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu”, công văn nêu rõ.

Bộ yêu cầu các Sở, trường không thực hiện nội dung mà người gọi điện yêu cầu, đồng thời thông báo ngay cho Phòng PA83 của các tỉnh, thành phố và Văn phòng Bộ (số điện thoại 04.38695144, email vanphong.bo@moet.edu.vn) để được hướng dẫn xử lý.

Trước đó, giữa tháng 10/2015, một doanh nghiệp đã có công văn giả mạo chữ ký, con dấu của Bộ Giáo dục gửi các sở và trường học nhằm bán sách.

Lan Hạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *